Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności firmy Polkan (dalej: Hurtownia) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od rejestrujących się użytkowników (dalej: Klient) za pośrednictwem naszej strony: www.art-distribution.eu

Administratorem danych pobieranych od Państwa jest  Polkan Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000100271, który powierzył przechowywanie danych osobowych firmie HOLBI Group Ltd z siedzibą w United Kingdom, Paradise Farm, High street Kempsford, Fairford, Gloucestershire GL7 4EU zarejestrowanej pod numerem: 05622862.

Polkan Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO.

W dalszej części dokumentu chcielibyśmy możliwie jak najbardziej szczegółowo opisać Państwu, co się dzieje z Państwa danymi.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Szanujemy prywatność wszystkich osób rejestrujących się na naszej stronie: www.art-distribution.eu, dlatego dane osobowe, które zostały podane przy rejestracji i zakupach są należycie chronione oraz wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i wszystkiego co z tym związane.

Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszej Hurtowni to:

- nazwa firmy, adres

- imię i nazwisko

- wskazany adres do wysyłki  (jeśli jest inny niż adres firmy)

- e-mail,

- numer telefonu,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w naszej Hurtowni i realizacji zamówień. Klient powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością.

 

Dane osobowe Klientów pobierane są przez Administratora w celu prowadzenia Hurtowni, a w szczególności:

 • sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 • obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
 • realizacji zamówień:ustalania e-mailem lub telefonicznie szczegółów Zamówienia,
 • dostosowania Hurtowni do potrzeb Klientów,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Hurtowni,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych),
 • przesyłania na podany adres poczty elektronicznej (newsletter).

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia, w szczególności:

 

Wysyłka:

 - firma kurierska DPD. W  przypadku zmiany kuriera, zostaną Państwo o tym poinformowani,

 - Poczta Polska,

 

Księgowość:

- obowiązek wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności  obowiązku podatkowego, 

   rachunkowego, dane transakcyjne,

 

Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Hurtowni, nowe funkcjonalności lub modyfikacje. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Hurtowni.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

 

W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dane transakcyjne przechowywane będą przez 5 lat i automatycznie usunięte po 6 latach. Konta Klientów, które będą nieaktywne przez dwa lata, zostaną automatycznie usunięte przez administratora z bazy danych.

 

Prawo do informacji i sprzeciwu:

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkich naszych Klientów o możliwości wglądu do swoich danych w celu edycji, poprawiania lub ich usunięcia. Możliwość taką udostępniamy w zakładce: „Moje konto”, które można edytować, poprawiać lub usunąć swoje dane osobowe.

Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do informacji dotyczących sposobu przetwarzania ich danych osobowych oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Hurtownię. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: info@art-distibution.eu, telefonicznie pod numerem: 22 613 02 27, lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie: www.art-distribution.eu. W takim przypadku dane osobowe Klienta zostaną usunięte w ciągu 7 dni ze wszystkich naszych nośników danych: serwery, komputery, telefony.

W każdej chwili też Klient ma prawo żądać przeniesienia danych do wskazanego przez siebie administratora danych osobowych, jak również wnieść skargę, na to w jaki sposób przetwarzane są jego dane osobowe, do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.

Informacja o cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Hurtownia nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów.

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Hurtowni lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Hurtownia nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • Obsługa formularzy - zabezpieczenie Hurtowni przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszej Hurtowni.

 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z tym jak przetwarzamy Państwa dane, lub chcecie Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień, proszę skontaktować się z nami pisząc na adres: info@art-distibution.eu